Świadczymy następujace usługi z zakresu obsługi księgowej firm

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

- przygotowanie planu kont,
- bieżące prowadzenie ksiag rachunkowych,
- prowadzenie ewidencji wymaganych przez Ministerstwo Finansów,
- zamknięcie miesiąca połączone z przygotowaniem deklaracji VAT oraz naliczaniem zaliczki z tytułu wymaganego podatku,
- zamknięcie roku, połączone z przygotowaniem sprawozdania finansowego i rocznego zeznania podatkowego.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

- prowadzenie KPiR oraz wszelkich ewidencji objętych przepisami podatkowymi,
- zamknięcie miesiąca i naliczanie zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowanie deklaracji VAT,
- zamknięcie roku wraz z przygotowaniem rocznych zeznań podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

- prowadzenie ewidencji przychodów,
- prowadzenie ewidencji podatku VAT dla dokumentów zakupów i sprzedaży,
- zamknięcie roczne połączone z przygotowaniem rocznego zeznania podatkowego.

Kadry i płace oraz ZUS:

- sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy – zlecenie lub umowy o dzieło,
- przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej dla ZUS,
- sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy oraz umów cywilnych, a także PIT-11,
- przygotowanie deklaracji PFRON,
- prowadzenie akt osobowych pracowników.

Pozostałe usługi:

- przygotowanie sprawozdań do GUS,
- doradztwo księgowo-podatkowe oraz kadrowe dla Klientów biura,
- reprezentowanie Klientów przez ZUS, US oraz GUS.

Tel: +48 61 8244 074

Adres: ul. Obornicka 330
60-689 Poznań